Välkommen!

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Närpes-Kaskö-områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Närpes-Kaskö-området.

Vårens ansökningsomgång 2024 är genomförd. Nästa ansökningsomgång ordnas i oktober 2024.